Ons maatschappelijke doel realiseren

People2People streeft naar het optimaliseren van onderwijsmogelijkheden voor kansarme kinderen in het buitenland.

Om onze projecten te kunnen financieren voeren wij in Nederland een actief fondsenwervend beleid en organiseren wij evenementen in eigen beheer. Nu Cordaid onze huidig project, Bem-bakery in Bembeke Malawi, steunt opent dat deuren naar succesvolle contacten met andere instellingen en bedrijven.

Daarnaast is onze stichting ook actief in de uitvoering van projecten. Onze veldwerkers zullen medio 2014 de start van de bouwactiviteiten in Bembeke ter plekke managen.

Om vraag gestuurd te kunnen werken, zorgen wij altijd voor solide relaties met zusterorganisaties in het buitenland. Zij introduceren ons in de lokale cultuur, economie, ecologie en in maatschappelijke betrekkingen en zijn altijd betrokken bij de planning en uitvoering van duurzame projecten op weg naar zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking.

beleid1

Missie

People2People is een kleinschalige en slagvaardig opererende stichting die zich ten doel stelt kinderen in ontwikkelingslanden te helpen die het minder getroffen hebben. Op basis van het persoonlijk netwerk van de People2People-bestuursleden wordt op respectvolle en betrokken wijze hulp verleend aan lokaal georganiseerde projecten in ontwikkelingslanden. People2People staat garant voor financiële steun en het werven en uitzenden van capabele vrijwilligers en stagiaires.

beleid2

Visie

People2People stelt zich ten doel om buitenlandse initiatieven te ondersteunen op duurzaamheid en zelfredzaamheid, met als resultaat de maatschappelijke kansen van kinderen te vergroten. Lokale projectleiders en bestuursleden van People2People gaan een samenwerkingsverband aan waarin ruimte en aandacht is voor culturele verschillen.
Dit resulteert in overeenkomsten tussen beide partners om samen kennis, ervaring en vertrouwen op te bouwen in de vorm van partnerschappen.

Belangrijkste insteek blijft vraag gestuurd te werken in samenwerking met lokale zusterorganisaties in de vorm van:

  • het delen van onze ervaring in hulp aan kinderen met onze partners in het buitenland
  • stagiaires en vrijwilligers uit Nederland sturen ter ondersteuning en hen hier te coachen
  • met donaties buitenlandse projecten steunen of daar zelf de handen uit te mouwen te steken in de vorm van o.a. renovatie
  • trachten samen te werken met Nederlandse Non Gouvernementele Organisaties in de vorm van kennisdeling
  • in het algemeen in Nederland draagvlak te creëren voor ontwikkelingssamenwerking.

Mag 2012 wel in de boeken staan als rampjaar, waarin de wereld zou vergaan; voor onze stichting is dat alles behalve zo geweest. We zijn met een hernieuwd besef van wereldburgerschap een stapje ‘anders’ gegaan. Het uitgebreide verhaal staat in onze beleidsplannen en jaarverslagen, maar hier vatten we het project- en communicatiebeleid samen.

Extern buitenland: ontwikkelingssamenwerking t.b.v. kinderen:

  • streven naar sociale en economische duurzaamheid met respect voor lokale tradities in cultuur, samenleving, politiek systeem, economie en ecologie;
  • behoeften van kinderen ter plekke staan centraal en lokale initiatieven tot zelfredzaamheid om hun lot te verbeteren is de motor achter elk project;
  • op basis van gelijkwaardigheid persoonlijk samenwerken met lokale zusterorganisaties, die qua autoriteit, know-how en organisatiestructuur ons kunnen adviseren over specifieke omstandigheden in betreffende regio en genoeg kracht hebben projecten te dragen;
  • samenwerking heeft niet alleen betrekking op geld, maar wij bemiddelen ook in het werven van stagiaires en vrijwilligers.

 

error: Content is protected !!