Een actief en professioneel bestuur

Omdat ons huidige project, Bem-bakery, grootschaliger van opzet is, bestaat de praktische noodzaak om minimaal 5 bestuursleden aan te stellen die qua ervaring en beroepsvaardigheden alle werkzaamheden van de stichting kunnen coördineren, organiseren en uitvoeren.

Krachtens onze statuten zijn wij ook gebonden aan een bestuur, dat minimaal uit 5 mensen bestaat.

De kern van het bestuur wordt gevormd door Dominic Houwing, Henk Rutgers, Aleida Schreuder, Eline Hendriks en Jannie Hazekamp.

Omdat wij terzijde worden gestaan door een vijfkoppige adviesraad hebben we nu alle expertise in huis om het Bem-bakery project tot een goed einde te brengen.

  Dominic Houwing,
voorzitter, oprichter
Datum in functie: 12 maart 2008
Aleida Schreuder
secretaris

Datum in functie: 14 februari 2012
DSC_2836
DSC_2834 Jannie Hazekamp
algemeen bestuurslid
Datum in functie: 14 februari 2012
Henk Rutgers
algemeen bestuurslid/oprichter

Datum in functie: 12 maart 2008
DSC_2854
fiets-el Eline Hendriks, oprichter,
Penningmeester.
Datum in functie: 12 maart 2008

In de praktijk beschouwen we onszelf liever als een zelfsturend team. Omdat zowel Henk als Aleida met pensioen zijn, vervullen zij een meer coördinerende rol; de jonge garde heeft een volledige baan. De motivatie, saamhorigheid en vriendschappelijke betrekkingen zijn de succesfactoren binnen ons bestuur en omdat we regelmatig vergaderen weet ook iedereen waar hij/zij mee bezig is.

Begin 2012 is er wel het één en ander veranderd op bestuursniveau. Omdat Eline en Dominic Hendriks-Houwing, mede oprichters van People2People, uit het bestuur zijn gestapt om directer met ontwikkelingssamenwerking aan de slag te gaan in Malawi, hebben Jannie, Ineke en Aleida hun functies over genomen. Medio 2013 moest Ineke helaas stoppen.

eline-en-do

We zijn vol goeie moed o.a. aan de slag gegaan met ons nieuwe project, het starten van de Bem-bakery in Bembeke, Malawi.

Eline en Dominic hebben vanaf april  t/m oktober 2012 de contacten gelegd met de lokale bevolking en – autoriteiten, onderzoek gedaan en verslag uitgebracht in het ondernemingsplan voor de Bem-bakery. Tijdelijk zijn zij terug gekeerd in Nederland om ons sociale netwerk te enthousiasmeren en fondsen te werven. Met voldoende (financiële) steun voor de Bem-bakery vertrekken zij weer naar Malawi om in de uitvoeringsfase een coachende rol te vervullen. Tot het project is afgerond zijn Eline en Dominic onze Malawi medewerkers/veldwerkers.

error: Content is protected !!