Mamta project in Pune, India

Amar Budhuk met 2 stagiaires van de Hanzehogeschool

Amar Budhuk met 2 stagiaires van de Hanzehogeschool

Onder de inspirerende leiding van Amar Budukh en zijn vrouw Shilpa bestaat een weeshuis voor met HIV geïnfecteerde weeskinderen. Bestuursleden van people2people zijn daar in 2008 op bezoek geweest en deze contacten bestaan nu nog steeds, meestal via facebook en onze websites. In eerste instantie is Mamta financieel door People2people gesteund, momenteel kunnen wij met tussenkomst van de Hanzehogeschool Groningen stagiaires werven en coachen.

Van overheidswege officieel geregistreerd in de Charitable Trust Act of India is Mamta in 2008 van start gegaan. Voorheen werd er wel hulp verleend aan met HIV besmette kinderen en vrouwen, maar nu gebeurt dat gestructureerd en met financiële steun uit India. Momenteel kunnen 30 kinderen en 5 vrouwen opgevangen worden. Hen wordt medicatie, scholing, verantwoorde voeding en rehabilitatie geboden, omdat ook in India HIV en Aids nauwelijks bespreekbaar en geïnfecteerde mensen buiten gesloten worden.

projecten7

Sanne, Anouk en Laura, verpleegkundigen in opleiding hebben in 2012 3 maanden stage gelopen bij Mamta. Zij hebben onderzoek gedaan daar het effect van HIV besmetting op het leven van deze kinderen. Amar was heel blij met de voor hem bruikbare resultaten.

Voor meer informatie over Mamta, klik hier.
Voor meer foto’s over het bezoek aan Mamta in 2008, klik hier

error: Content is protected !!