Zusterorganisaties in het buitenland, zoals NGO’s, (semi) overheidsorganisaties of kerkelijke instellingen zijn onze partners. Ervaring leert ons dat je alleen via persoonlijk contact een vertrouwensrelatie tussen hen en People2People kunt opbouwen. En dan nog kan er van alles misgaan door cultuurverschillen, (digitale) communicatie niet op dezelfde manier begrijpen, verschillen in verwachtingspatronen, in economische zin totaal anders problemen willen oplossen en wat nog iets meer zij.

People2People stelt expertise, geld en menskracht ter beschikking en streeft erna de verantwoordelijkheid altijd over te dragen aan de partners op locatie. Gedurende onze nieuwe beleidsperiode 2013-2016 is onze stichting actief in Pune, India in samenwerking met Mamta en is vooral gericht op het werven en coachen van stagiaires, die afkomstig zijn van de Hanzehogeschool Groningen.

In Bembeke, Malawi wordt door een gezamenlijke inspanning het Bem-bakery project gestart met steun van het Bisdom in Dedza en CADECOM. 

Amar met 2 stagiaires van de Hanzehogeschool

Beginnend bij Mamta: deze NGO is een particulier initiatief van Amar Budukh en zijn gezin. Zij zijn een weeshuis begonnen om met HIV geïnfecteerde weeskinderen op te vangen, hen een menswaardig bestaan te bieden, scholing te organiseren en
hen toegang te geven tot medische zorg. In 2012 zijn er drie stagiaires werkzaam geweest voor Mamta, verpleegkundigen, die onderzoek hebben gedaan naar de mentale druk op de Mamta kids vanwege hun ziekte.

Het idee voor het  Bem-bakery project anno 2012 is mede ingegeven door de behoeften van de lokale bevolking. Zonder medewerking van plaatselijke organisaties, die genoeg draagvlak hebben binnen de Bembeke samenleving, voldoende autoriteit hebben en qua organisatie geschikt zijn om projecten te plannen en uit te voeren kan je als Nederlandse stichting niet veel beginnen. Dankzij de inzet van onze Malawi medewerkers is conform ons model van polderen consensus  bereikt over opzet, uitvoering en juridische organisatie van het starten van een bakkerij in Bembeke, Malawi als een economisch en sociaal duurzame onderneming, gericht op zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking met uiteindelijk doel om kinderen aan het arbeidsproces te onttrekken en naar school te laten gaan.

P9040210

Father Peter en Dominic voor de kathedraal in Bembeke

Gezien de schaal van het Bem-bakery project en de gelden die ermee gemoeid zijn wordt conform de Malawiaanse wetgeving een trust opgericht, die de verantwoording draagt voor de gang van zaken. De meest betrouwbare spreekbuis van de bevolking in Bembeke is de parochie van deze plaats. Vader Peter zal hen vertegenwoordigen in de trust en de praktische uitvoering ter hand nemen.

De rooms katholieke kerkelijke organisatie kent ook het bisdom Dedza, waaronder de parochie Bembeke ressorteert. De penningmeester van het Bisdom, Vader Isaac, beschikt over een dusdanige organisatie en geschoolde menskracht, dat zij de juridische en financiële kant van het Bem-bakery project kunnen aansturen. Zij zullen ook de noodzakelijke, voorwaardelijke contacten onderhouden met de overheid. Eline en Dominic zijn wel op bezoek geweest bij het agrarisch adviesorgaan van de Malawiaanse regering, maar onderhandelingen kan je beter aan de Malawianen zelf over laten.

Tevens zal Vader Isaac een geschikte Malawiaanse manager voor de bakkerij gaan zoeken. Die zal van buiten de plaatselijke gemeenschap komen en gezien de woningnood in Bembeke zal voor hem/haar een dienstwoning gebouwd moeten worden, waar de verschillende commissies van de bem-bakery trust kunnen vergaderen.

P9070214

Eline met Patrick Namakhoma (CaDeCom) en de medewerker van het overheid agrarisch kantoor.

De Catholic Development Commission, CADECOM, onderdeel van de mondiale organisatie Caritas wordt lokaal vertegenwoordigd door Patrick Namakhoma. Zij hebben jarenlang ervaring met Malawiaanse landbouwprojecten en zullen wat betreft de tarweverbouw in de regio rond Bembake de kar trekken. Ook werken ze al geruime tijd samen met Cordaid.

In het eerste jaar van de bakkerij produktie zal tarwe ingevoerd moeten worden. De ZWO commissie van PKN de Bron heeft zich bereid verklaard dat financieel te verzorgen.

Wie nog meer wil weten over onze Malawiaanse partners verwijzen we naar de strategische beleidsplannen van zowel CADECOM als het Bisdom Dedza: Cadecom en bisdom dedza.

Nog belangrijker voor een succesvolle samenwerking is dat iedereen het hart op de juiste plaats heeft en samen wil bouwen aan een meer harmonieuze wereld.

 

error: Content is protected !!