Projecten

Al onze projecten hebben als doel kinderen de helpende hand toe te steken, hen betere levensperspectieven te bieden door in de praktijk toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te faciliteren.

Op bezoek bij Mamta 2008

Op bezoek bij Mamta 2008

Tot medio 2012 heeft de stichting kleine projecten met geld en menskracht gesteund, die direct met educatie en ziekte preventie te maken hadden. Probleem is in toenemende mate dat je dan een groeiend onvoldaan gevoel krijgt als je de rest van de ongunstige lokale situatie niet aanpakt.

Ook de Nederlandse visie op ontwikkelingssamenwerking is de
laatste tijd ingrijpend gewijzigd en stelt als belangrijkste eis tot steun dat projecten economisch en sociaal duurzaam zijn.

Wij gooien absoluut geen waardevolle ervaringen met onze nu afgesloten projecten weg, hebben dat geëvalueerd en nemen alles mee in de komende projectaanzet en uitvoering

Een overzicht:

Project: Samen met: Wanneer: Resultaat:
Suman Nagar Slum, Mumbai,India Indiase NGO Pankhudi 2006-2007: afgerond Voor een 30-tal kinderen schoolprogramma’s ontworpen en gebouw gerenoveerd.
Kondhwa opvangtehuis voor HIV geïnfecteerde kinderen, Pune, India Mamta foundation,
Amar en Shilpa Budukh
http://www.mamtafoundation.org.in/
2007 tot heden Financiering van educatieve hulpmiddelen.
Stagiaires van de Hanzehogeschool werven en begeleiden.
T.b.v. gehandicapte en/of weeskinderen in Bialogard, Polen Dom Helder Camara basisschool, Groningen en Dom Pod Swierkiem organisatie. 2009: afgerond Gedoneerde gymtoestellen vervoerd naar Bialogard t.b.v. verbetering revalidatie- en speel mogelijkheden.
Roma zigeuner kinderen, Hărănglab, Roemenië Directie van het Roemeense basisonderwijs in Hărănglab, Elisabeta en Soltan Balazs-Kovacs.
Nederlandse stichtingen Krivoro, Davor en Annovyn
2011-2012: afgerond Douche en toiletruimte bouwen voor Roma kleuters, zodat andere kleuters ook met hen willen spelen. En speeltoestellen geleverd voor alle schoolgaande kinderen ter bevordering van integratie.
Bem-bakery, Bembeke, Malawi Bisdom Dedza, Father Isaac, penningmeester.
Catholic Development Commission, Patrick Namakhoma
2012 tot heden Bakkerij starten om ouders/verzorgers inkomen te garanderen en hun kroost naar school te laten gaan i.p.v. te werken. Met winst community support centre runnen.

Wat nemen we mee?

 • start van alle ervaringen met ontwikkelingssamenwerking met Pankhudi en Sahal Merchant voor de klas, 2006

  start van alle ervaringen met ontwikkelingssamenwerking met Pankhudi en Sahal Merchant voor de klas, 2006

  Inventariseer altijd eerst de lokale sociale, politieke, religieuze, economische, ecologische en culturele situatie. Durf nee te zeggen als het te complex voor onze stichting is naar aanleiding van een SWOT-analyse.

 • Ontwikkelingssamenwerking behoort altijd een bottum-up proces te zijn, stel de behoeften van de lokale kinderen centraal en houdt projecten kleinschalig.
 • Maak contact met een lokale organisatie, die krachtig en bonafide is en autoriteit heeft. Dat hoeft niet per definitie de overheid te zijn.
 • Stem de communicatie met buitenlandse partners af op hun technische en sociale (on)mogelijkheden. Persoonlijk contact werkt het meest effectief.
 • Ons nieuwe project dient sociaal en economisch duurzaam te zijn. Daarom altijd laten voorafgaan door een haalbaarheidsonderzoek en gericht op creëren van intern draagvlak. Als er een marktpotentieel is voor brood en de technische en culturele vaardigheden om boord te bakken aan aanbodzijde aanwezig zijn en de omgeving zich leent voor tarweverbouw kan het sein op groen gezet worden. Er moet een ondernemingsplan op tafel komen in samenwerking met de lokale partner. Goed dat wij een Engelstalig bestuurslid in huis hebben.
 • Wil je kinderen meer kans op onderwijs geven is het noodzaak hun ouders en verzorgers een naar lokale maatstaven goed betaalde en stabiele baan te bieden. Dat het basisonderwijs in Malawi gratis is, doet niet af aan het feit dat meer dan 60% van de schoolgaande kinderen hun opleiding staakt, omdat ze ingeschakeld moeten worden in het verwerven van het gezinsinkomen.
 • familie en vrienden uitgenodigd voor Bem-bakery project presentatie, 2012. Een combinatie van informatie, brainstormen en gezelligheid.

  familie en vrienden uitgenodigd voor Bem-bakery project presentatie, 2012. Een combinatie van informatie, brainstormen en gezelligheid.

  Let op de huidige trends van Nederlandse zijde in ontwikkelingssamenwerking gezien de crisissfeer die hier momenteel heerst. Projecten die op zelfredzaamheid zijn gericht doen het het beste. Dat geldt overigens ook van zij die hulp ontvangen; veel beter voor hun zelfvertrouwen. Wij stellen overigens wel vraagtekens achter de overheidsbeslissing om een minister aan te stellen met de gecombineerde portefeuille Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • Professionaliseer je eigen organisatie als je een grootschaliger project aanpakt in de zin van gestructureerde interne communicatie, het aantrekken van extra menskracht, het opzetten van een extern promotiebeleid en op basis van contacten met werkrelaties, vrienden en familie het ontwikkelen van een donateur- en sponsorplan.
 • People2People is qua sociaal netwerk rijker dan we dachten. Succesfactor in ontwikkelingssamenwerking is het krijgen en behouden van draagvlak binnen onze kring van vrienden, kennissen en familieleden. Hen blijven informeren en enthousiasmeren is zo belangrijk, daarnaast een belangrijke bestuurstaak en uitdaging. Zij zijn ook onze ambassadeurs.

 

error: Content is protected !!