De Stichting People2People is qua sociaal netwerk van vrienden, familieleden en kennissen rijker dan we  dachten. We  kunnen nog steeds onze achterban vergroten via social media en concrete acties. Support hebben  we hard nodig omdat er in  het kader van het Bem-bakery project heel veel werk verzet moet worden:

tree of hope

Hij die een boom plant, plant hoop.
Lucy Larcom

Wat doet men voor het bem-bakery project?

  • leden van PKN de Bron in Groningen hebben zich al jarenlang ingezet voor onze stichting middels het organiseren van onze project presentaties en deelname aan hun jaarlijkse spulletjesmarkt in hun kerk- en buurtcentrum. De ZWO commissie blijft actief fondsen werven en tracht de overige PKN kerken in Groningen te enhousiasmeren voor de Bem-bakery.walk of fame foto
  • Een andere belangrijke steunpilaar is de onderwijscoördinator jaar 3, docent en coach van de Academie voor Sociale studies van de Hanzehogeschool, Groningen.Wij krijgen zo de mogelijkheid projectpresentaties te houden voor hun alumni tijdens werkveldconferenties, stagiaires te werven en er wordt ons publiciteit geboden.
  • Sinds 2013 mag het Bem-bakery project van onze stichting zich als vast goed doel beschouwen van de School voor
    de Kunsten van het Noorderpoortcollege
    . Wij krijgen de kans aan hun kerstmarkt en aan hun eindfestival, Impressfest deel te nemen en een aantal studenten gaat aan de slag om onze evenementenkalender aan te vullen. Ook zijn er veelbelovende contacten gelegd met de bakkersopleiding van Noorderpoort. Fijn dat deze onderwijsinstelling een steentje bijdraagt aan publiciteit en fondsenwerving.
  • Via ons netwerk zijn we in contact gekomen met de stichting Krivoro, die in Assen de Kiekshop runt. Alle opbrengsten uit de verkoop van gratis beschikbaar gestelde goederen gaat naar goede doelen. Zij zijn bereid de Bem-bakery te steunen met een bedrag van maar liefst  €20.000! Het Krivoro stichtingsbestuur heeft ook regelmatig waardevolle feedback gegeven op ons ondernemingsplan als steuntje in de rug voor fondsenwerving richting bedrijfsleven en grote stichtingen als Cordaid. De oorspronkelijk zakelijke betrekking is inmiddels uit gegroeid tot een vriendschap.
  • Dat Cordaid zich met financiële steun achter ons project schaart beschouwen we als mega succes. Gezien de landelijke naamsbekendheid en betrouwbaarheid opent hun fiat aan ons projectplan ook allerlei deuren richting bedrijfsleven en non profit organisaties.
  • De eerste donaties uit het bedrijfsleven beginnen nu binnen te stromen dankzij de inzet van Eline en Dominic (Hendriks-Houwing), geflankeerd door bestuursleden van People2People. ASN bank en van HumanUnitedXS hebben bedragen overgemaakt op de Malawi bankrekening NL04RABO 0115848150 van onze stichting.

Nu People2People een grootschaliger project als Bem-bakery heeft geadopteerd is het belangrijker geworden onze organisatie en communicatie te professionaliseren. ANBI (Algemeen Nut beoogde instelling)  regelgeving is verscherpt en er wordt door de belastingdienst strenger gecontroleerd op o.a. de financiële verslaglegging. Dankzij een aantal vrijwilligers die ons beroepsmatig kunnen ondersteunen zijn onze beleidsplannen, projectplannen, jaarverslagen , ons promotiemateriaal en websites inhoudelijk picobello in orde en digitaal beschikbaar.

Niet op de laatste plaats vinden er persoonlijke initiatieven plaats, waar we heel blij van worden. Of dat nu donaties zijn, ambassadeurs die onze facebook pagina promoten, kleding schenken om te kunnen verkopen, brei- en haakclubje die verkoopbare hebbedingetjes maken of vrijwilligers die acties organiseren; allen zijn onmisbaar.

Kortom wij springen een gat in de lucht!

error: Content is protected !!